Klaar voor ondernemende diversiteit!

Je draagt verantwoordelijkheid (HR verantwoordelijke, directielid…) in een onderneming in Brussel? Je wilt daar sterker inspelen op diversiteit ? Maar hoe kaart je het aan? Je vermoedt dat dit weerstand kan opwekken of dat er zich daarbij toch wel enkele moeilijkheden kunnen voordoen, zowel van binnenuit als van buiten ?

Om van diversiteit een reële troef te maken voor je onderneming, stelt Brussel verschillende hulpmiddelen voor die je verder op deze website kan ontdekken: een ploeg consulenten, een charter, een plan en een label.

Sinds enkele jaren heeft het Brussels Gewest dit geheel aan praktische instrumenten ontwikkeld, in overleg met veel partners, actief op haar arbeidsmarkt (vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, openbare diensten en privé-ondernemingen). Nu kiezen voor meer diversiteit, is zich bovenal verzekeren van talent om ‘morgen’ voor te zijn. Brussel, een patchwork van kleuren, talen en culturen, een stad die ‘diversiteit’ ademt.

Sorry, Enige technische problemen hebben er voor gezorgd dat deze site niet echt meer evolueerde de laatste tijd. Daar komt verandering in. Hou het mee in het oog.